PERSONAL BRANDING – klucz do zawodowego i prywatnego sukcesu we współczesnym świecie

Opis szkolenia

Służy integracji zespołowej oraz połączenia marki indywidualnej z wartościami firmy, w celu odczuwania jedności oraz bycia częścią sukcesu firmy. Wzmaga odpowiedzialność, współpracę projektową w ramach zespołu, podnosi wartość znaczenia kobiet w firmie oraz konieczność wspierania się i pobudzenia, a także wykorzystania kompetencji kognitywnych.

Spotkanie coachingowe ma formę power speech z elementami interakcji, adresowanego do osób, które chcą poznać tajniki budowania personal brandingu w życiu zawodowym i prywatnym, budowania kariery oraz wywierania profesjonalnego, pierwszego wrażenia, a także umocnić swoje umiejętności w zakresie komunikacji, negocjacji i dialogu.

 • Szkolenie ma na celu m. in. wyjaśnienie pojęcia „personal branding” oraz konieczności zastosowania go we współczesnym świecie.
 • Szkolenie służy integracji zespołowej oraz połączenia marki indywidualnej z wartościami firmy, w celu odczuwania jedności oraz bycia częścią sukcesu firmy.
 • Wzmacnia odpowiedzialność, współpracę projektową w ramach zespołu, podnosi wartość znaczenia kobiet w firmie oraz konieczność wspierania się i pobudzenia, a także wykorzystania kompetencji kognitywnych.
 • Szkolenie obejmuje zagadnienia z obszarów takich jak: psychologia, socjologia, komunikacja, marketing, public relations, human resources.

Plan szkolenia

 • Odpowiednie zastosowanie języka emocji w zależności od sytuacji.
 • Wzorce zawodowe, wzorce prywatne (kultura osobista i kultura biznesowa)
 • Umiejętność dobrego komunikowania werbalnego, parawerbalnego, behawioralnego.
 • Szybkość reakcji werbalnych w zarządzaniu sobą i zespołami ludzkimi w firmie.
 • Wykorzystanie potencjału energetycznego zespołu i indywidualności (inspiracja, motywacja, egzekucja, strategia).
 • Dialog wewnętrzny i zewnętrzny w sytuacjach kryzysowych.
 • Poprawność językowa i najczęściej popełniane błędy (mowa, przemowy, korespondencja e-mailowa wewnątrz i na zewnątrz firmy).
 • Kogo szukamy i kogo nie chcemy? Energie w zespole.
 • Utożsamianie się z firmą jako priorytet rozwoju kariery.
 • Wizerunek godny lidera to wartość firmy. Wartość firmy to wizerunek lidera.
 • Inspiracja, konsekwencja, motywacja, działanie, odpoczynek, wyciszenie, kreatywność, duma.
 • Rozpoznanie interlokutora i dostosowanie scenariusza współpracy.
 • Świadomość zalet i słabości oraz przekucie ich w mocne punkty personal brandingu.
 • Stres może być siłą motywującą, a nie destrukcyjną. Jak zarządzać stresem i jego skutkami?
 • Umiejętność planowania wg teorii B. Burcharda.
 • Sztuka negocjacji oraz w pełni świadome wykorzystanie kompetencji twardych i miękkich.
 • Zabawa poprzez ćwiczenia dykcyjne.
 • Case studies.
O POMYSŁODAWCZYNI PROGRAMU

Pomysłodawczynią i autorką programu jestem ja – Paulina Smaszcz, manager komunikacji i public relations, szkoleniowiec, konsultant biznesu, z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Moją pracę docenia środowisko branżowe, w tym nagrodą Złotego Spinacza.

Rozwój technologii, mnogość i różnorodność nowoczesnych kanałów komunikacji oraz możliwość stałego kontaktu klienta z marką sprawiły, że obecnie zarówno duże korporacje, średnie, małe czy mikro firmy, potrzebują PR Managerów 360°. Są to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności o działaniach public relations i komunikacji, zgodne ze współczesnymi trendami i zmianami w tej dziedzinie.

Dzięki szkoleniu uczestnicy

 • nauczą się narzędzi, które pozwolą kontynuować pracę nad personal brandingiem;
 • zwiększą samoświadomość mocnych stron;
 • dowiedzą się, jak pracować nad swoimi wadami, by przekuć je w zalety;
 • rozwiną umiejętności dobrego komunikowania werbalnego, parawerbalnego, behawioralnego;
 • poznają komunikaty pozytywnej asertywności w relacjach prywatnych i służbowych;
 • będą potrafili opanować stres w życiu osobistym i zawodowym;
 • zapoznają się ze sztuką negocjacji i pokonają istniejące stereotypy zachowań: kobiety negocjatora oraz mężczyzny negocjatora;
 • będą potrafili dobierać odpowiednich pracowników do swoich zespołów;
 • wzmacniają swoją pozycję jako lidera w zespole.

Metody szkoleniowe

 • Ćwiczenia wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań oraz wzrost samoświadomości.
 • Praca w grupach projektowych
 • Praca na przykładach dotyczących zakłóceń w komunikacji oraz niezrozumienia komunikatu.
 • Prezentacja multimedialna; omawiane zagadnienia bazują na realnych przykładach z życia zawodowego i z życia prywatnego.
 • Rozmowy w celu wymiany doświadczeń oraz rozwiązania problemów dotyczących autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Adresaci szkolenia

 • Szkolenie adresowane do osób, które chcą poznać tajniki budowania personal brandingu w życiu zawodowym i prywatnym, budowania kariery oraz wywierania profesjonalnego, pierwszego wrażenia.
 • Także zainteresuje osoby, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie komunikacji, negocjacji i dialogu.
 • Szkolenie dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku, przedstawicieli różnych branż, na różnych etapach kariery zawodowej.

Rozkład godzinowy

Proponowany: 9:00-17:00 (w tym przerwa na lunch oraz dwie przerwy kawowe). Harmonogram szkolenia może zostać dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Rezerwację miejsc i terminów szkoleń można zrobić za pomocą formularza kontaktowego.