O mnie

Od 25 lat pracuję w branży PR, jestem doktorem nauk społecznych, szkoleniowcem i doradcą biznesowym. Na co dzień prowadzę wykłady i warsztaty w Polsce i w krajach europejskich. Aktywnie wspieram kobiety oraz startupy i inicjatywy związane z ich rozwojem. Moimi klientami są też top menedżerowie, politycy, specjaliści, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele NGO na forach polskich i europejskich.

  • dr nauk społecznych
  • Wykładowca⁣⁣⁣
  • Szkoleniowiec⁣⁣⁣
  • Mówca motywacyjny⁣⁣⁣
  • PR manager⁣⁣⁣

Prowadzenie spotkań i konferencji

Działalność naukowa

PR i Business Consulting

Szkolenia

Social media

Instagram, YouTube, Facebook i LinkedIn

Moje kanały społecznościowe odwiedza codziennie kilkadziesiąt tysięcy kobiet i mężczyzn. Bardzo dbam, aby to było nasze wspólne miejsce pełne wartościowych treści i otwartego dialogu z moimi obserwatorami.

Działalność naukowa

Doktor nauk społecznych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Absolwentka polonistyki, perfekcyjnie włada językiem angielskim i niemieckim.
Praca doktorska „Refleksyjność kobiet w połowie biegu życia. Portret socjologiczny Polek na przykładzie kobiet z miast postwojewódzkich u schyłku transformacji systemowej.”

Więcej: www.izabelagrabowska.com

Publikacje naukowe:
Smaszcz P., Grabowska I. (in print). Życie jako projekt 20 lat później [Life as a project 20 years later], Rocznik Lubuski.