LIDER vs SZEF

Opis szkolenia

Spotkanie coachingowe ma formę power speach z elementami interakcji, adresowanego do osób które chcą poznać tajniki wywierania pierwszego wrażenia oraz umocnić swoje umiejętności w zakresie komunikacji i dialogu. Podczas warsztatów poruszane są zagadnienia z obszarów interdyscyplinarnych: psychologii, socjologii, komunikacji, marketingu, public relations.

 • Szkolenie adresowane do osób, które chcą tworzyć zmotywowane zespoły, pracujące na wspólny cel, podejmować skuteczne decyzje zarządcze, rozwinąć swoje umiejętności w zakresie komunikacji i dialogu oraz stać się autorytetem dla swoich pracowników.
 • Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia z obszarów interdyscyplinarnych: psychologii, komunikacji, marketingu, public relations, zarządzania.

Plan szkolenia

 • Co czyni z człowieka przywódcę?
 • Dlaczego biznes potrzebuje przywódców?
 • Na czym opierać się będzie przywództwo przyszłości?
 • Dlaczego pracownicy chcą pracować, a dlaczego odchodzą?
 • Dlaczego lider zwalnia pracowników?
 • Zasoby i narzędzia
 • Budowanie zespołów projektowych
 • Sytuacje kryzysowe
 • Pułapki przywództwa
O POMYSŁODAWCZYNI PROGRAMU

Pomysłodawczynią i autorką programu jestem ja – Paulina Smaszcz, manager komunikacji i public relations, szkoleniowiec, konsultant biznesu, z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Moją pracę docenia środowisko branżowe, w tym nagrodą Złotego Spinacza.

Rozwój technologii, mnogość i różnorodność nowoczesnych kanałów komunikacji oraz możliwość stałego kontaktu klienta z marką sprawiły, że obecnie zarówno duże korporacje, średnie, małe czy mikro firmy, potrzebują PR Managerów 360°. Są to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności o działaniach public relations i komunikacji, zgodne ze współczesnymi trendami i zmianami w tej dziedzinie.

Dzięki szkoleniu uczestnicy

 • będą potrafili budować zespoły projektowe złożone z pracowników w różnym wieku, z różnym stażem pracy i o różnej osobowości (INSIGHT, Structogram, kohorty wiekowe)
 • zdobędą umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zwrotnych;
 • rozwiną umiejętności zaangażowania pracowników na rzecz misji i wartości firmy;
 • zdobędą kompetencje skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole oraz wprowadzania zmian;
 • umocnią swoją pozycję w zespole i organizacji jako przywódcy;
 • zdobędą wiedzę dotyczącą motywacji pracowników;
 • zyskają świadomość własnych wartości, potrzeb jako lidera oraz zachowań w relacjach z pracownikami i partnerami biznesowymi.

Metody szkoleniowe

 • Ćwiczenia wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań oraz wzrost samoświadomości.
 • Praca w grupach projektowych
 • Praca na przykładach dotyczących zakłóceń w komunikacji oraz niezrozumienia komunikatu.
 • Prezentacja multimedialna; omawiane zagadnienia bazują na realnych przykładach z życia zawodowego i z życia prywatnego.
 • Rozmowy w celu wymiany doświadczeń oraz rozwiązania problemów dotyczących autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Adresaci szkolenia

 • Szkolenie adresowane do osób, które chcą: tworzyć zmotywowane zespoły, pracujące na wspólny cel, podejmować skuteczne decyzje zarządcze, rozwinąć swoje umiejętności w zakresie komunikacji i dialogu oraz stać się autorytetem dla swoich pracowników.
 • Szkolenie dla menedżerów wyższego szczebla

Rozkład godzinowy

Proponowany: 9:00-17:00 (w tym przerwa na lunch oraz dwie przerwy kawowe). Harmonogram szkolenia może zostać dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Rezerwację miejsc i terminów szkoleń można zrobić za pomocą formularza kontaktowego.

Zapisz się do newslettera i odbierz bezpłatnie rozdział książki "Bądź Kobietą Petardą"