PR vs. MEDIA

Opis wykładu

W firmach nie odróżnia się działań public relations od działań marketingowych, reklamowych i CSR-owych. Jak PRowiec może zadbać o swój PR wewnątrz firmy oraz wyznaczać etyczne granice swoich działań? Dlaczego inwestycja w PR się zwraca?

Zakres szkolenia
  • Jak budować relacje z mediami tworząc pożądany wizerunek firmy i marki?
  • Doświadczenia z perspektywy pracy w mediach i biznesie.
  • Działania zgodne z etyką dziennikarską i etyką PR.
  • Oczekiwania dziennikarza vs. Oczekiwania PRowca.
  • Irytacje dziennikarza (KOSZ).
  • Rozczarowania PRowca i naciski ze strony firmy.
  • Kim i dla kogo jest ekspert?
  • Inteligencja emocjonalna jako narzędzie relacji zewnętrznych.
  • 7 grzechów głównych PRowca i dziennikarza.

Rezerwację miejsc i terminów szkoleń można zrobić za pomocą formularza kontaktowego.