Moja pasja, moje życie, moja droga

Opis wykładu

Komunikacja i Public Relations

Komunikacja i Public Relations Celem wykładów i warsztatów jest przekazanie teorii oraz praktyki dotyczącej nowoczesnych metod komunikacji i kształtowania relacji z otoczeniem społecznym oraz medialnym. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie i dobie mediów masowych, komercyjnych i social mediów.

Tematyka public relations jest przydatna i wykorzystywana zarówno w dużych korporacjach, jak i jednoosobowej działalności gospodarczej, w każdym obszarze gdzie słowo mówione oraz pisane potwierdza rzetelność, jakość produktu, wartości, misje oraz działania strategiczne in and out: polityka, administracja, usługi, technologia, rozrywka oraz wielu, wielu innych.

Tematyka obejmuje proces PR – od analizy sytuacji wyjściowej SWOT, poprzez dobór grup docelowych i narzędzi, przygotowanie strategii, egzekucję i post mortem.

Zakres szkolenia
  • Istota public relations, pojęcia pokrewne i problemy definicyjne.
  • Cele i funkcje public relations. Rola public relations w procesie komunikowania.
  • Fazy procesu public relations – analiza stanu wyjściowego.
  • Fazy procesu public relations – realizacja programu, narzędzia public relations.
  • Fazy procesu public relations – planowanie, egzekucja, mierzenie rezultatów.
  • Problemy doboru właściwych grup docelowych – publiczność public relations.
  • Usytuowanie komórki public relations w organizacji i jej podstawowe zadania.
  • Kontakty z mediami – organizacja konferencji prasowej i spotkań dla dziennikarzy.
  • Działania public relations w sytuacjach kryzysowych.
  • Wybrane uwarunkowania public relations w firmie.

Rezerwację miejsc i terminów szkoleń można zrobić za pomocą formularza kontaktowego.