Negocjacje biznesowe. Jak uniknąć manipulacji i stereotypizacji w kontaktach zawodowych?

Opis szkolenia

Negocjacje mogą dotyczyć sprzedaży, sytuacji kryzysowej, własnej promocji lub podwyżki pensji, oczekiwań wobec pracodawcy lub pracownika. Wiemy również, że sztuka negocjacji przydaje się także w życiu prywatnym.

 • Przedstawiona podczas szkolenia wiedza ma na celu pokazanie różnic w stylach negocjacji.
 • Kobiety są nastawione na budowanie relacji, a mężczyźni na wygraną i asertywność.
 • Nauczenie się każdego z tych stylów jest przydatne w zależności od sytuacji, a szczególnie podczas trudnych biznesowych negocjacji.

Plan szkolenia

 • Style negocjacji
 • Pułapki językowe
 • Walcz ze stereotypami
 • Ćwicz asertywność
 • Błędne przekonania o zachowaniu płci
 • Alternatywa na wypadek porażki
 • Jak negocjować, by potem współpracować?
 • Równowaga zawodowa płci
 • Emocje są potrzebne
 • Zasada win-win
O POMYSŁODAWCZYNI PROGRAMU

Pomysłodawczynią i autorką programu jestem ja – Paulina Smaszcz, manager komunikacji i public relations, szkoleniowiec, konsultant biznesu, z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Moją pracę docenia środowisko branżowe, w tym nagrodą Złotego Spinacza.

Rozwój technologii, mnogość i różnorodność nowoczesnych kanałów komunikacji oraz możliwość stałego kontaktu klienta z marką sprawiły, że obecnie zarówno duże korporacje, średnie, małe czy mikro firmy, potrzebują PR Managerów 360°. Są to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności o działaniach public relations i komunikacji, zgodne ze współczesnymi trendami i zmianami w tej dziedzinie.

Dzięki szkoleniu uczestnicy

 • będą wiedzieli w jaki sposób rozpoznać osobę, z którą negocjują i jak przygotować się do rozmów;
 • dowiedzą się jak przejąć kontrolę w rozmowie i nie zadowalać się pierwszym porozumieniem stron;
 • jakich błędów nie popełniać w trakcie negocjacji;
 • jak nie popaść w pułapki manipulacji;
 • w jaki sposób wykorzystać swoje mocne i słabe strony w negocjacjach;
 • jak pokonać istniejące stereotypy zachowań: kobiety negocjatora i mężczyzny negocjatora.

Metody szkoleniowe

 • Ćwiczenia wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań oraz wzrost samoświadomości.
 • Praca w grupach projektowych
 • Praca na przykładach dotyczących zakłóceń w komunikacji oraz niezrozumienia komunikatu.
 • Prezentacja multimedialna; omawiane zagadnienia bazują na realnych przykładach z życia zawodowego i z życia prywatnego.
 • Rozmowy w celu wymiany doświadczeń oraz rozwiązania problemów dotyczących autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Adresaci szkolenia

 • Szkolenie jest adresowane do osób związanych ze środowiskiem biznesu, pracowników korporacji, małych i dużych firm, właścicieli przedsiębiorstw, przedstawicieli NGO’s, samorządów, organizacji, instytucji.

Rozkład godzinowy

Proponowany: 9:00-17:00 (w tym przerwa na lunch oraz dwie przerwy kawowe). Harmonogram szkolenia może zostać dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Rezerwację miejsc i terminów szkoleń można zrobić za pomocą formularza kontaktowego.