Kobiece negocjacje w biznesie

Opis szkolenia

Wykład oraz warsztaty mają przygotować kobiety do negocjacji w życiu zawodowym. Negocjacje mogą dotyczyć sprzedaży, sytuacji kryzysowej, własnej promocji lub podwyżki pensji, oczekiwań wobec pracodawcy lub pracownika. W jaki sposób rozpoznać osobę, z która negocjujemy i przygotować się do rozmów. Jak przejąć kontrolę w rozmowie i nie zadawalać się pierwszym porozumieniem stron. W jaki sposób wykorzystać kobiece zalety i wady. Czy potrzebna jest alternatywa? Podczas wykładu i szkoleń kobiety otrzymują dokładne wskazówki jak pokonać istniejące stereotypy zachowań. Jakie popełniają błędy i jak nie wykorzystują swojego doświadczenia zawodowego. Kobieta musi negocjować nie tylko w pracy. Negocjacje dotyczą również sfery prywatnej w podziale obowiązków, zagospodarowaniu czasem, domowych sytuacjach kryzysowych i wielu, wielu innych.

 • Szkolenie przygotowuje kobiety do negocjacji w życiu zawodowym.
 • Negocjacje mogą dotyczyć sprzedaży, sytuacji kryzysowej, własnej promocji lub podwyżki pensji, oczekiwań wobec pracodawcy lub pracownika.
 • Kobieta musi negocjować nie tylko w pracy. Negocjacje dotyczą również sfery prywatnej w podziale obowiązków, zagospodarowaniu czasem, domowych sytuacji kryzysowych i wielu, wielu innych.
 • Podczas szkolenia kobiety otrzymują dokładne wskazówki, jak pokonać istniejące stereotypy zachowań.

Plan szkolenia

 • Style negocjacji
 • Jestem negocjatorem 24h
 • Negocjuj jak kobieta, a nie mężczyzna
 • Pułapki językowe
 • Walcz ze stereotypem
 • Ćwiczę asertywność
 • Błędne przekonania o zachowaniach płci
 • Alternatywa na wypadek porażki
 • Jak negocjować, by potem współpracować?
 • Równowaga zawodowa płci
 • Emocje są potrzebne
 • Zasada win-win
 • Syndrom tiary
O POMYSŁODAWCZYNI PROGRAMU

Pomysłodawczynią i autorką programu jestem ja – Paulina Smaszcz, manager komunikacji i public relations, szkoleniowiec, konsultant biznesu, z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Moją pracę docenia środowisko branżowe, w tym nagrodą Złotego Spinacza.

Rozwój technologii, mnogość i różnorodność nowoczesnych kanałów komunikacji oraz możliwość stałego kontaktu klienta z marką sprawiły, że obecnie zarówno duże korporacje, średnie, małe czy mikro firmy, potrzebują PR Managerów 360°. Są to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności o działaniach public relations i komunikacji, zgodne ze współczesnymi trendami i zmianami w tej dziedzinie.

Dzięki szkoleniu uczestnicy

 • dowiedzą się w jaki sposób rozpoznać osobę, z którą negocjują i przygotować się do rozmów;
 • dowiedzą się jak przejąć kontrolę w rozmowie i nie zadawalać się pierwszym porozumieniem stron;
 • zrozumieją jakich błędów nie popełniać podczas negocjacji;
 • dowiedzą się jak nie popaść w pułapki manipulacji;
 • w jaki sposób wykorzystać swoje mocne i słabe strony w negocjacjach;
 • jak pokonać istniejące stereotypy zachowań: kobiety negocjatora oraz mężczyzny negocjatora.

Metody szkoleniowe

 • Ćwiczenia wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań oraz wzrost samoświadomości.
 • Praca w grupach projektowych
 • Praca na przykładach dotyczących zakłóceń w komunikacji oraz niezrozumienia komunikatu.
 • Prezentacja multimedialna; omawiane zagadnienia bazują na realnych przykładach z życia zawodowego i z życia prywatnego.
 • Rozmowy w celu wymiany doświadczeń oraz rozwiązania problemów dotyczących autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Adresaci szkolenia

Szkolenia jest adresowane do kobiet w różnym wieku, przedstawicielek różnych branż, na różnych etapach kariery zawodowej.

Rozkład godzinowy

Proponowany: 9:00-17:00 (w tym przerwa na lunch oraz dwie przerwy kawowe). Harmonogram szkolenia może zostać dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Rezerwację miejsc i terminów szkoleń można zrobić za pomocą formularza kontaktowego.