Wykład

PERSONAL BRANDING – klucz do zawodowego i prywatnego sukcesu we współczesnym świecie

OPIS SZKOLENIA

Służy integracji zespołowej oraz połączenia marki indywidualnej z wartościami firmy, w celu odczuwania jedności oraz bycia częścią sukcesu firmy. Wzmaga odpowiedzialność, współpracę projektową w ramach zespołu, podnosi wartość znaczenia kobiet w firmie oraz konieczność wspierania się i pobudzenia, a także wykorzystania kompetencji kognitywnych.

Spotkanie coachingowe ma formę power speech z elementami interakcji, adresowanego do osób, które chcą poznać tajniki budowania personal brandingu w życiu zawodowym i prywatnym, budowania kariery oraz wywierania profesjonalnego, pierwszego wrażenia, a także umocnić swoje umiejętności w zakresie komunikacji, negocjacji i dialogu.

💚 Szkolenie ma na celu m. in. wyjaśnienie pojęcia „personal branding” oraz konieczności zastosowania go we współczesnym świecie.
💚 Szkolenie służy integracji zespołowej oraz połączenia marki indywidualnej z wartościami firmy, w celu odczuwania jedności oraz bycia częścią sukcesu firmy.
💚 Wzmacnia odpowiedzialność, współpracę projektową w ramach zespołu, podnosi wartość znaczenia kobiet w firmie oraz konieczność wspierania się i pobudzenia, a także wykorzystania kompetencji kognitywnych.
💚 Szkolenie obejmuje zagadnienia z obszarów takich jak: psychologia, socjologia, komunikacja, marketing, public relations, human resources.

ZOBACZ OFERTĘ PDF

PLAN SZKOLENIA

 • Podniesienie samoświadomości w obszarze personal brandingu we współczesnym świecie (cechy charakteru, osobowości, emocjonalność).
 • Odpowiednie zastosowanie języka emocji w zależności od sytuacji.
 • Wzorce zawodowe, wzorce prywatne (kultura osobista i kultura biznesowa)
 • Umiejętność dobrego komunikowania werbalnego, parawerbalnego,  behawioralnego.
 • Szybkość reakcji werbalnych w zarządzaniu sobą i zespołami ludzkimi w firmie.
 • Wykorzystanie potencjału energetycznego zespołu i indywidualności (inspiracja, motywacja, egzekucja, strategia).
 • Dialog wewnętrzny i zewnętrzny w sytuacjach kryzysowych.
 • Poprawność językowa i najczęściej popełniane błędy (mowa, przemowy, korespondencja e-mailowa wewnątrz i na zewnątrz firmy).
 • Kogo szukamy i kogo nie chcemy? Energie w zespole.
 • Utożsamianie się z firmą jako priorytet rozwoju kariery.
 • Wizerunek godny lidera to wartość firmy. Wartość firmy to wizerunek lidera.
 • Inspiracja, konsekwencja, motywacja, działanie, odpoczynek, wyciszenie, kreatywność, duma.
 • Rozpoznanie interlokutora i dostosowanie scenariusza współpracy.
 • Świadomość zalet i słabości oraz przekucie ich w mocne punkty personal brandingu.
 • Stres może być siłą motywującą, a nie destrukcyjną. Jak zarządzać stresem i jego skutkami?
 • Umiejętność planowania wg teorii B. Burcharda.
 • Sztuka negocjacji oraz w pełni świadome wykorzystanie kompetencji twardych i miękkich.
 • Zabawa poprzez ćwiczenia dykcyjne.
 • Case studies.

O POMYSŁODAWCZYNI PROGRAMU

Pomysłodawczynią i autorką programu jestem ja – Paulina Smaszcz, manager komunikacji i public relations, szkoleniowiec, konsultant biznesu, z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Moją pracę docenia środowisko branżowe, w tym nagrodą Złotego Spinacza.

Rozwój technologii, mnogość i różnorodność nowoczesnych kanałów komunikacji oraz możliwość stałego kontaktu klienta z marką sprawiły, że obecnie zarówno duże korporacje, średnie, małe czy mikro firmy, potrzebują PR Managerów 360°. Są to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności o działaniach public relations i komunikacji, zgodne ze współczesnymi trendami i zmianami w tej dziedzinie.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY

✔  nauczą się narzędzi, które pozwolą kontynuować pracę nad personal brandingiem;
✔  zwiększą samoświadomość mocnych stron;
✔  dowiedzą się, jak pracować nad swoimi wadami, by przekuć je w zalety;
✔  rozwiną umiejętności dobrego komunikowania werbalnego, parawerbalnego, behawioralnego;
✔  poznają komunikaty pozytywnej asertywności w relacjach prywatnych i służbowych;
✔  będą potrafili opanować stres w życiu osobistym i zawodowym;
✔  zapoznają się ze sztuką negocjacji i pokonają istniejące stereotypy zachowań: kobiety negocjatora oraz mężczyzny negocjatora;
✔  będą potrafili dobierać odpowiednich pracowników do swoich zespołów;
✔  wzmacniają swoją pozycję jako lidera w zespole.

ADRESACI SZKOLENIA

💚  Szkolenie adresowane do osób, które chcą poznać tajniki budowania personal brandingu w życiu zawodowym i prywatnym, budowania kariery oraz wywierania profesjonalnego, pierwszego wrażenia.
💚  Także zainteresuje osoby, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie komunikacji, negocjacji i dialogu.
💚  Szkolenie dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku, przedstawicieli różnych branż, na różnych etapach kariery zawodowej.

METODY SZKOLENIOWE

💚  Ćwiczenia wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań oraz wzrost samoświadomości.

💚  Praca w grupach projektowych

💚  Praca na przykładach dotyczących zakłóceń w komunikacji oraz niezrozumienia komunikatu.

💚  Prezentacja multimedialna; omawiane zagadnienia bazują na realnych przykładach z życia zawodowego i z życia prywatnego.

💚  Rozmowy w celu wymiany doświadczeń oraz rozwiązania problemów dotyczących autoprezentacji i wystąpień publicznych.

ROZKŁAD GODZINOWY

Proponowany: 9:00-17:00 (w tym przerwa na lunch oraz dwie przerwy kawowe).

Harmonogram szkolenia może zostać dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
free online course
download micromax firmware
Download WordPress Themes
online free course