Wykład

PERSONAL BRANDING – klucz do zawodowego i prywatnego sukcesu we współczesnym świecie

OPIS SZKOLENIA

Służy integracji zespołowej oraz połączenia marki indywidualnej z wartościami firmy, w celu odczuwania jedności oraz bycia częścią sukcesu firmy. Wzmaga odpowiedzialność, współpracę projektową w ramach zespołu, podnosi wartość znaczenia kobiet w firmie oraz konieczność wspierania się i pobudzenia, a także wykorzystania kompetencji kognitywnych.

Spotkanie coachingowe ma formę power speech z elementami interakcji, adresowanego do osób, które chcą poznać tajniki budowania personal brandingu w życiu zawodowym i prywatnym, budowania kariery oraz wywierania profesjonalnego, pierwszego wrażenia, a także umocnić swoje umiejętności w zakresie komunikacji, negocjacji i dialogu.

💚 Szkolenie ma na celu m. in. wyjaśnienie pojęcia „personal branding” oraz konieczności zastosowania go we współczesnym świecie.
💚 Szkolenie służy integracji zespołowej oraz połączenia marki indywidualnej z wartościami firmy, w celu odczuwania jedności oraz bycia częścią sukcesu firmy.
💚 Wzmacnia odpowiedzialność, współpracę projektową w ramach zespołu, podnosi wartość znaczenia kobiet w firmie oraz konieczność wspierania się i pobudzenia, a także wykorzystania kompetencji kognitywnych.
💚 Szkolenie obejmuje zagadnienia z obszarów takich jak: psychologia, socjologia, komunikacja, marketing, public relations, human resources.

ZOBACZ OFERTĘ PDF

PLAN SZKOLENIA

 • Podniesienie samoświadomości w obszarze personal brandingu we współczesnym świecie (cechy charakteru, osobowości, emocjonalność).
 • Odpowiednie zastosowanie języka emocji w zależności od sytuacji.
 • Wzorce zawodowe, wzorce prywatne (kultura osobista i kultura biznesowa)
 • Umiejętność dobrego komunikowania werbalnego, parawerbalnego,  behawioralnego.
 • Szybkość reakcji werbalnych w zarządzaniu sobą i zespołami ludzkimi w firmie.
 • Wykorzystanie potencjału energetycznego zespołu i indywidualności (inspiracja, motywacja, egzekucja, strategia).
 • Dialog wewnętrzny i zewnętrzny w sytuacjach kryzysowych.
 • Poprawność językowa i najczęściej popełniane błędy (mowa, przemowy, korespondencja e-mailowa wewnątrz i na zewnątrz firmy).
 • Kogo szukamy i kogo nie chcemy? Energie w zespole.
 • Utożsamianie się z firmą jako priorytet rozwoju kariery.
 • Wizerunek godny lidera to wartość firmy. Wartość firmy to wizerunek lidera.
 • Inspiracja, konsekwencja, motywacja, działanie, odpoczynek, wyciszenie, kreatywność, duma.
 • Rozpoznanie interlokutora i dostosowanie scenariusza współpracy.
 • Świadomość zalet i słabości oraz przekucie ich w mocne punkty personal brandingu.
 • Stres może być siłą motywującą, a nie destrukcyjną. Jak zarządzać stresem i jego skutkami?
 • Umiejętność planowania wg teorii B. Burcharda.
 • Sztuka negocjacji oraz w pełni świadome wykorzystanie kompetencji twardych i miękkich.
 • Zabawa poprzez ćwiczenia dykcyjne.
 • Case studies.

O POMYSŁODAWCZYNI PROGRAMU

Pomysłodawczynią i autorką programu jestem ja – Paulina Smaszcz, manager komunikacji i public relations, szkoleniowiec, konsultant biznesu, z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Moją pracę docenia środowisko branżowe, w tym nagrodą Złotego Spinacza.

Rozwój technologii, mnogość i różnorodność nowoczesnych kanałów komunikacji oraz możliwość stałego kontaktu klienta z marką sprawiły, że obecnie zarówno duże korporacje, średnie, małe czy mikro firmy, potrzebują PR Managerów 360°. Są to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności o działaniach public relations i komunikacji, zgodne ze współczesnymi trendami i zmianami w tej dziedzinie.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY

✔  nauczą się narzędzi, które pozwolą kontynuować pracę nad personal brandingiem;
✔  zwiększą samoświadomość mocnych stron;
✔  dowiedzą się, jak pracować nad swoimi wadami, by przekuć je w zalety;
✔  rozwiną umiejętności dobrego komunikowania werbalnego, parawerbalnego, behawioralnego;
✔  poznają komunikaty pozytywnej asertywności w relacjach prywatnych i służbowych;
✔  będą potrafili opanować stres w życiu osobistym i zawodowym;
✔  zapoznają się ze sztuką negocjacji i pokonają istniejące stereotypy zachowań: kobiety negocjatora oraz mężczyzny negocjatora;
✔  będą potrafili dobierać odpowiednich pracowników do swoich zespołów;
✔  wzmacniają swoją pozycję jako lidera w zespole.

ADRESACI SZKOLENIA

💚  Szkolenie adresowane do osób, które chcą poznać tajniki budowania personal brandingu w życiu zawodowym i prywatnym, budowania kariery oraz wywierania profesjonalnego, pierwszego wrażenia.
💚  Także zainteresuje osoby, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie komunikacji, negocjacji i dialogu.
💚  Szkolenie dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku, przedstawicieli różnych branż, na różnych etapach kariery zawodowej.

METODY SZKOLENIOWE

💚  Ćwiczenia wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań oraz wzrost samoświadomości.

💚  Praca w grupach projektowych

💚  Praca na przykładach dotyczących zakłóceń w komunikacji oraz niezrozumienia komunikatu.

💚  Prezentacja multimedialna; omawiane zagadnienia bazują na realnych przykładach z życia zawodowego i z życia prywatnego.

💚  Rozmowy w celu wymiany doświadczeń oraz rozwiązania problemów dotyczących autoprezentacji i wystąpień publicznych.

ROZKŁAD GODZINOWY

Proponowany: 9:00-17:00 (w tym przerwa na lunch oraz dwie przerwy kawowe).

Harmonogram szkolenia może zostać dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
free download udemy course
download huawei firmware
Download Nulled WordPress Themes
free download udemy paid course