Spotkanie

LIDER vs SZEF

OPIS SZKOLENIA

Spotkanie coachingowe ma formę power speach z elementami interakcji, adresowanego do osób które chcą poznać tajniki wywierania pierwszego wrażenia oraz umocnić swoje umiejętności w zakresie komunikacji i dialogu. Podczas warsztatów poruszane są zagadnienia z obszarów interdyscyplinarnych: psychologii, socjologii, komunikacji, marketingu, public relations.

💚 Szkolenie adresowane do osób, które chcą tworzyć zmotywowane zespoły, pracujące na wspólny cel, podejmować skuteczne decyzje zarządcze, rozwinąć swoje umiejętności w zakresie komunikacji i dialogu oraz stać się autorytetem dla swoich pracowników.
💚 Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia z obszarów interdyscyplinarnych: psychologii, komunikacji, marketingu, public relations, zarządzania.

ZOBACZ OFERTĘ PDF

PLAN SZKOLENIA

 •         Co czyni z człowieka przywódcę?
 • Dlaczego biznes potrzebuje przywódców?
 • Na czym opierać się będzie przywództwo przyszłości?
 • Dlaczego pracownicy chcą pracować, a dlaczego odchodzą?
 • Dlaczego lider zwalnia pracowników?
 • Zasoby i narzędzia
 • Budowanie zespołów projektowych
 • Sytuacje kryzysowe
 • Pułapki przywództwa

O POMYSŁODAWCZYNI PROGRAMU

Pomysłodawczynią i autorką programu jestem ja – Paulina Smaszcz, manager komunikacji i public relations, szkoleniowiec, konsultant biznesu, z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Moją pracę docenia środowisko branżowe, w tym nagrodą Złotego Spinacza.

Rozwój technologii, mnogość i różnorodność nowoczesnych kanałów komunikacji oraz możliwość stałego kontaktu klienta z marką sprawiły, że obecnie zarówno duże korporacje, średnie, małe czy mikro firmy, potrzebują PR Managerów 360°. Są to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności o działaniach public relations i komunikacji, zgodne ze współczesnymi trendami i zmianami w tej dziedzinie.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY

✔  będą potrafili budować zespoły projektowe złożone z pracowników w różnym wieku, z różnym stażem pracy i o różnej osobowości (INSIGHT, Structogram, kohorty wiekowe)
✔  zdobędą umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zwrotnych;
✔  rozwiną umiejętności zaangażowania pracowników na rzecz misji i wartości firmy;
✔  zdobędą kompetencje skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole oraz wprowadzania zmian;
✔  umocnią swoją pozycję w zespole i organizacji jako przywódcy;
✔  zdobędą wiedzę dotyczącą motywacji pracowników;
✔  zyskają świadomość własnych wartości, potrzeb jako lidera oraz zachowań w relacjach z pracownikami i partnerami biznesowymi.

ADRESACI SZKOLENIA

💚  Szkolenie adresowane do osób, które chcą:

 • tworzyć zmotywowane zespoły, pracujące na wspólny cel,
 • podejmować skuteczne decyzje zarządcze,
 • rozwinąć swoje umiejętności w zakresie komunikacji i dialogu oraz stać się autorytetem dla swoich pracowników.

💚  Szkolenie dla menedżerów wyższego szczebla

METODY SZKOLENIOWE

💚  Ćwiczenia wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań oraz wzrost samoświadomości.

💚  Praca w grupach projektowych

💚  Praca na przykładach dotyczących zakłóceń w komunikacji oraz niezrozumienia komunikatu.

💚  Prezentacja multimedialna; omawiane zagadnienia bazują na realnych przykładach z życia zawodowego i z życia prywatnego.

💚  Rozmowy w celu wymiany doświadczeń oraz rozwiązania problemów dotyczących autoprezentacji i wystąpień publicznych.

ROZKŁAD GODZINOWY

Proponowany: 9:00-17:00 (w tym przerwa na lunch oraz dwie przerwy kawowe).

Harmonogram szkolenia może zostać dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
udemy free download
download huawei firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
udemy free download