Szkolenie

Efektywna komunikacja z pracownikami nastawiona na współpracę i relacje interpersonalne

OPIS SZKOLENIA

Coraz częściej spotykamy się z dużą rotacją pracowników na stanowiskach, brakiem ich zaangażowania w wykonaną pracę oraz konfliktami menedżer – pracownik. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić?

Podstawowym elementem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz współpracy między ludźmi.

💚 Efektywna komunikacja wewnątrz firmy przekłada się bezpośrednio na relacje i współpracę z innymi partnerami biznesowymi.
💚 Komunikacja menedżerów powinna być dostosowana do wartości pokoleniowej i standardów obowiązujących w danej grupie wiekowej pracownika.

ZOBACZ OFERTĘ PDF

PLAN SZKOLENIA

  • Zróżnicowanie osobowości ze względu na INSIGHT.
  • Świadomość mocnych i słabych stron w komunikacji.
  • Bariery komunikacyjne związane z wiekiem pracownika.
  • Talent skills pracownika, decydujące o rodzaju delegowanych zadań.
  • Techniki komunikacyjne przełamujące bariery współpracy.
  • Czym jest feedback i czemu służy?
  • Trwała współpraca – jak diagnozować potrzeby swoje i innych, by skutecznie się z nimi komunikować?
  • Samokontrola w procesie komunikacji.
  • Formy i funkcje komunikacji menedżera.
  • Zidentyfikowanie czynników obniżających jakość komunikacji w różnych obszarach.

O POMYSŁODAWCZYNI PROGRAMU

Pomysłodawczynią i autorką programu jestem ja – Paulina Smaszcz, manager komunikacji i public relations, szkoleniowiec, konsultant biznesu, z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Moją pracę docenia środowisko branżowe, w tym nagrodą Złotego Spinacza.

Rozwój technologii, mnogość i różnorodność nowoczesnych kanałów komunikacji oraz możliwość stałego kontaktu klienta z marką sprawiły, że obecnie zarówno duże korporacje, średnie, małe czy mikro firmy, potrzebują PR Managerów 360°. Są to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności o działaniach public relations i komunikacji, zgodne ze współczesnymi trendami i zmianami w tej dziedzinie.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY

✔  zdobędą umiejętności dostosowania komunikatu do grupy wiekowej pracowników;
✔  zdobędą umiejętności zaangażowania pracowników na rzecz misji i wartości firmy;
✔  zbudują świadomość roli pracownika, będącego ogniwem w łańcuchu wzajemnych korzyści;
✔  kreowanie wśród pracowników kultury otwartej komunikacji interpersonalnej;
✔  zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji kryzysowych;
✔  zdobycie umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zwrotnych;
✔  poprawa atmosfery pracy w zespole.

ADRESACI SZKOLENIA

💚  Szkolenia jest adresowane do menedżerów wyższego szczebla, którzy pomimo doświadczenia zauważają zmianę w zachowaniu pracowników, brak przywiązania do wartości firmy, a także etyki i etosu pracy.
💚  Szkolenie jest również dla osób, które rozpoczynają swoją karierę na stanowisku menedżera.

METODY SZKOLENIOWE

💚  Ćwiczenia wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań oraz wzrost samoświadomości.

💚  Praca w grupach projektowych

💚  Praca na przykładach dotyczących zakłóceń w komunikacji oraz niezrozumienia komunikatu.

💚  Prezentacja multimedialna; omawiane zagadnienia bazują na realnych przykładach z życia zawodowego i z życia prywatnego.

💚  Rozmowy w celu wymiany doświadczeń oraz rozwiązania problemów dotyczących autoprezentacji i wystąpień publicznych.

ROZKŁAD GODZINOWY

Proponowany: 9:00-17:00 (w tym przerwa na lunch oraz dwie przerwy kawowe).

Harmonogram szkolenia może zostać dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
free download udemy course
download redmi firmware
Download WordPress Themes
udemy free download