Szkolenie

Efektywna komunikacja z pracownikami nastawiona na współpracę i relacje interpersonalne

OPIS SZKOLENIA

Coraz częściej spotykamy się z dużą rotacją pracowników na stanowiskach, brakiem ich zaangażowania w wykonaną pracę oraz konfliktami menedżer – pracownik. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić?

Podstawowym elementem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz współpracy między ludźmi.

💚 Efektywna komunikacja wewnątrz firmy przekłada się bezpośrednio na relacje i współpracę z innymi partnerami biznesowymi.
💚 Komunikacja menedżerów powinna być dostosowana do wartości pokoleniowej i standardów obowiązujących w danej grupie wiekowej pracownika.

ZOBACZ OFERTĘ PDF

PLAN SZKOLENIA

  • Zróżnicowanie osobowości ze względu na INSIGHT.
  • Świadomość mocnych i słabych stron w komunikacji.
  • Bariery komunikacyjne związane z wiekiem pracownika.
  • Talent skills pracownika, decydujące o rodzaju delegowanych zadań.
  • Techniki komunikacyjne przełamujące bariery współpracy.
  • Czym jest feedback i czemu służy?
  • Trwała współpraca – jak diagnozować potrzeby swoje i innych, by skutecznie się z nimi komunikować?
  • Samokontrola w procesie komunikacji.
  • Formy i funkcje komunikacji menedżera.
  • Zidentyfikowanie czynników obniżających jakość komunikacji w różnych obszarach.

O POMYSŁODAWCZYNI PROGRAMU

Pomysłodawczynią i autorką programu jestem ja – Paulina Smaszcz, manager komunikacji i public relations, szkoleniowiec, konsultant biznesu, z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Moją pracę docenia środowisko branżowe, w tym nagrodą Złotego Spinacza.

Rozwój technologii, mnogość i różnorodność nowoczesnych kanałów komunikacji oraz możliwość stałego kontaktu klienta z marką sprawiły, że obecnie zarówno duże korporacje, średnie, małe czy mikro firmy, potrzebują PR Managerów 360°. Są to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności o działaniach public relations i komunikacji, zgodne ze współczesnymi trendami i zmianami w tej dziedzinie.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY

✔  zdobędą umiejętności dostosowania komunikatu do grupy wiekowej pracowników;
✔  zdobędą umiejętności zaangażowania pracowników na rzecz misji i wartości firmy;
✔  zbudują świadomość roli pracownika, będącego ogniwem w łańcuchu wzajemnych korzyści;
✔  kreowanie wśród pracowników kultury otwartej komunikacji interpersonalnej;
✔  zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji kryzysowych;
✔  zdobycie umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zwrotnych;
✔  poprawa atmosfery pracy w zespole.

ADRESACI SZKOLENIA

💚  Szkolenia jest adresowane do menedżerów wyższego szczebla, którzy pomimo doświadczenia zauważają zmianę w zachowaniu pracowników, brak przywiązania do wartości firmy, a także etyki i etosu pracy.
💚  Szkolenie jest również dla osób, które rozpoczynają swoją karierę na stanowisku menedżera.

METODY SZKOLENIOWE

💚  Ćwiczenia wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań oraz wzrost samoświadomości.

💚  Praca w grupach projektowych

💚  Praca na przykładach dotyczących zakłóceń w komunikacji oraz niezrozumienia komunikatu.

💚  Prezentacja multimedialna; omawiane zagadnienia bazują na realnych przykładach z życia zawodowego i z życia prywatnego.

💚  Rozmowy w celu wymiany doświadczeń oraz rozwiązania problemów dotyczących autoprezentacji i wystąpień publicznych.

ROZKŁAD GODZINOWY

Proponowany: 9:00-17:00 (w tym przerwa na lunch oraz dwie przerwy kawowe).

Harmonogram szkolenia może zostać dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
free download udemy paid course
download lava firmware
Download Nulled WordPress Themes
download udemy paid course for free