30 💚 LIVE – Czym jest mentoring i jakie daje korzyści? Rozmowa z moimi Mentees – Moniką i Sabiną